Vestre Toten aktivitetsfond ble etablert høsten 2023. Fondet er organisert under Vestre Toten Frivilligsentral Aktiv, og har eget organisasjonsnummer. Styret i Vestre Toten aktivitetsfond består av representanter fra frivilligheten, idretten og kultur. Vestre Toten kommune er en samarbeidspart som bidrar med rådgivning og kommunikasjon på oppdrag fra styret.

Vil du støtte fondet?

Vipps #81 57 16

Kontonummer: 2050.47.05804

Alle bidrag - små og store mottas med takk. Fondet ønsker seg også lokale sponsorer og samarbeidspartnere, som har mulighet til å bidra med støtte, i form av enkeltbeløp eller årlige bidrag. Ta kontakt via post@vestretotenaktivitetsfond.no om det er av interesse.

Følgende har bidratt med midler ved oppstart av fondet:


Styret

Leder: Anne Linn Dambråten (styreleder Vestre Toten Frivilligsentral)

Sekretær: Gunnhild Andersen (daglig leder Vestre Toten Frivilligsentral)

Styremedlem: Benedikte Narum Jenssen (Kulturavdelingen i Vestre Toten)

Styremedlem: Hege Elisabeth Engen (leder Vestre Toten idrettsråd)

Styremedlem: Bjørnar Ottesen (representant fra frivilligheten)

Styret i Vestre Toten aktivitetsfond. Fra venstre: Bjørnar Ottesen, Gunnhild Andersen, Anne Linn Dambråten, Hege Elisabeth Engen og Benedikte Narum Jenssen.